Modris Laicāns

Valdes loceklis

Neatkarīgs eksperts

(LSGŪTIS, Ēku un inženiersistēmu energoefektivitāte, sert. Nr. EA2-0110)

Mg.sc.ing.

(RTU; Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija)

Tālrunis:  +371 29239806

e-pasts:     info@capo.lv

 

SIA "Capo"

Reģ. Nr. 40103219031

PVN maks. kods LV40103219031

Konts: LV04PARX0013439800001

AS "Citadele banka", PARXLV22

Juridiskā un pasta adrese:

Cīruļu iela 4/2, Inčukalns, Inčukalna pag.,

Inčukalna nov., Latvija, LV2141

Biroja adrese: Ģertrūdes iela 46, Rīga

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free