Teorija.

MK noteikumu Nr.383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 17.punkts:

17. Ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka, ja tā atbilst visām šādām prasībām:
17.1. ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei atbilst A klasei, vienlaikus nodrošinot telpu mikroklimata atbilstību normatīvo aktu prasībām būvniecības, higiēnas un darba aizsardzības jomā;
17.2. kopējais primārās enerģijas patēriņš apkurei, karstā ūdens apgādei, mehāniskajai ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam sastāda ne vairāk kā 95 kWh uz kvadrātmetru gadā;
17.3. ēkā izmanto augstas efektivitātes sistēmas, kuras:
17.3.1. nodrošina ne mazāk kā 75 % ventilācijas siltuma zudumu atgūšanu apkures periodā;
17.3.2. vismaz daļēji nodrošina atjaunojamās enerģijas izmantošanu;
17.4. ēkā nav uzstādītas zemas lietderības fosilo kurināmo apkures iekārtas.

Prakse.

Gandrīz nulles enerģijas privātmājas projekts

Siguldā, Sapņu ielā 16

(apkurināmā platība 109,25 kvm, kopējā platība 163 kvm)

Pilns būvniecības process un sasniegtie rezultāti apskatāmi zemāk norādītajā saitē:

https://www.facebook.com/co2faktors/

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free